ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยฟอกไต

ศูนย์ GOOD NURSINGHOME บริการรับดูแลผู้ป่วยพักฟื้นและผุ้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลื่อตัวเองได้หรือญาติที่ดูแลไม่มีเวลาดูแล

ศูนย์ดูแลผู้ป่วย

วิธีดูแลสุขภาพผู้ป่วย เลือกอาหาร โดยวัยนี้ร่างกายมีการใช้พลังงานน้อยลงจากกิจกรรมที่ลดลง จึงควรลดอาหารประเภทแป้ง น้ําตาล และไขมัน ให้เน้นอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยเฉพาะปลา และเพิ่มแร่ธาตุที่ผู้สูงอายุมักขาดได้แก่ แคลเซียม สังกะสี และเหล็ก ซึ่งมีอยู่ในนม ถั่วเหลือง ผัก ผลไม้ ธัญพืชต่างๆ

Leave a Reply